Equip

EQUIPO_IMG_2
La nostra empresa està formada per persones que en son l’autèntica essència i el nostre principal patrimoni.

És imprescindible, des del nostre punt de vista, crear i mantenir un equip estable, compromès i eficaç, resultat de prendre partit per la formació i promoció de les persones que formen part de l’empresa. D’aquesta manera, aconseguim que la trajectòria de G3 es mantingui i evolucioni per tal d’oferir l’excel.lència en quant al nivell de qualitat als nostres clients.

El fet de comptar amb especialistes Project Managers i Quantity Surveyors ens capacita per donar solucions especifiques per cada àmbit, de gestió del Projecte i l’obra (PM) o bé relacionats amb l’economia de tot el procés de Projecte i Obra (QS).
  • Responsabilitat
  • Treball en equip
  • Confiança
  • Resiliència
  • Qualitat

Josep M. Forteza Clavé

CEO

Víctor Forteza Clavé

Team Manager Partner

Jordi Altés Riera

Team Manager Partner

Daniel Forteza Rosich

Team Manager

Adriana Forteza Krättli

BIM Quantity Surveyor

Adelma Sanabria Martínez

Quantity Surveyor

Alberto Escudero Ibáñez

Construction Manager

Aleix Vilalta Cabedo

Construction Manager

Angel Vancells Prat

Quantity Surveyor

Daniel Chueco Luque

Construction Manager

Daniel Domínguez Escobar

Construction Manager

Eric Agudiez Rodriguez

Quantity Surveyor

Eva López Trigueros

Administration Department

Ferran Espart Albertí

Corporate Services Director

Gerard Pina Martí

Construction Manager

German Nieto Montesinos

Project Manager

Javier Chaves Carrascosa

Project Manager

Jesús Fernández David

BIM Quantity Surveyor

Juan Montoya Serrano

Construction Manager

Laura Curià Molins

Project Manager

Lluis Aranda Plana

Construction Manager

Manoli Vila Álvarez

Project Manager

Mar Portolés Melero

Communication Department

Marcel Pallarés Gorgues

Construction Manager

Marta de Diego Aliques

Commercial Department

Marta Grau Solanot

Quantity Surveyor

Martí Broquetas González

Team Manager

Miren Alli Aicua

Project Manager

Núria Coma Burgués

Quantity Surveyor

Pilar Estrada Ramos

Senior Quantity Surveyor

Pol Bachs Oliver

Project Manager

Rafael Capdevila Becerra

Team Manager

Rafael Linares Hernández

Senior Quantity Surveyor

Vanesa Cañas Ortiz

Quantity Surveyor

Xavier Amigó Junqué

Construction Manager
La nostra empresa està formada per persones que són l'autèntica essència i el nostre principal patrimoni.
Van començar en la major part com a juniors o inclús com a becaris. Tots ells són en aquest momento professionals qualificats i amb un gran prestigi al sector.
És fonamental des del nostre punt de vista, crear i mantenir un equip estable, implicat i capaç perquè la trajectòria de la firma es mantingui i millorar dia a dia el nivel de qualitat.
EMPRESA_IMG_BOTTOM