UNIVERSITAT CORPORATIVA DE TELEFÒNICA

Client
Parc de Belloch, SL (Santa & Cole)
Arquitectura
Batlle i Roig Arquitectura
Serveis
QS, PM
Pressupost de construcció
42.000.000 €
Superfície
40.000 m²
Any de finalització
2009