Edifici residencial Cosme toda a l'Hospitalet de Llobregat - 367 habitatges

Client
Stoneweg
Arquitectura
CC245 Arquitectos S.L.P - Sergi Blanch, Sandra Rodà.
Serveis
PM, DEO, QS, CSS
Tipologia
Residencial
Pressupost de construcció
-
Superfície
65.227,90 m2
Any de finalització
En curs